ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1972

Ίδρυση της ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

1994

Εισαγωγή των μετοχών της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, ανοίγοντας νέες προοπτικές ανάπτυξης και χρηματοδότησης των επενδύσεων της.

1997

Ίδρυση της "ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ" και έναρξη της δραστηριοποίησης στον σημαντικό και πολλά υποσχόμενο κλάδο της ενέργειας.

1998

Εφαρμογή του συστήματος διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9002.

1999

Οι διοικήσεις των εταιρειών ΓΕΚ και ΤΕΡΝΑ αποφασίζουν τη συνένωση των δυνάμεων τους με σκοπό τη δημιουργία ενός από τους μεγαλύτερους Ελληνικούς ομίλους στον χώρο των κατασκευών, της ενέργειας και του Real Estate. Η ΓΕΚ αποκτά το 50% της ΤΕΡΝΑ.

2002

Ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης του Ομίλου με απορρόφηση από την ΤΕΡΝΑ του κατασκευαστικού τομέα της ΓΕΚ, καθώς και των εταιρειών ΨΥΚΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΔΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΟΔΥΜΑΜΙΚΗ και ΗΝΙΟΧΟΣ. Πλέον, η ΤΕΡΝΑ αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες και ισχυρότερες κατασκευαστικές εταιρείες της Ελλάδας, κατέχοντας το ανώτατο εργοληπτικό πτυχίο και συμμετέχοντας στα μεγαλύτερα έργα που κατασκευάζονται στον Ελληνικό χώρο.