ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Tο παρόν Διοικητικό Συμβούλιο εξελέγη την 08/11/2023. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής.
Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η ακόλουθη:
 
Πρόεδρος: Περδικάρης Γεώργιος

Αντιπρόεδρος: Μασούρας Ευάγγελος

Αντιπρόεδρος: Τάγκας Θεόδωρος

Διευθύνων Σύμβουλος: Παναγιωτόπουλος Χρήστος  

Αναπληρωτής Δ/νων Σύμβουλος & Γενικός Τεχνικός Διευθυντής: Μιχαηλίδης Αλέξανδρος 

Μέλος: Βράιλας Εμμανουήλ

Μέλος: Καζαντζής Παναγιώτης

Μέλος: Πασσαλίδου Ανδρομάχη 

Μέλος: Στεφανάτος Ιωάννης