ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 14,99 MW ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ
Ενεργειακά Έργα
Υπο κατασκευή
ΕΛΛΑΔΑ
Το έργο ιδιοκτησίας της «ΔΕΗ Ανανεώσιμες» αφορά στην ανάπτυξη Φ/Β σταθμού ονομαστικής ισχύος 14,99ΜW και ενός Υποσταθμού υπαίθριου τύπου υψηλής τάσης 150/33kV.
Τόσο ο φωτοβολταϊκός σταθμός όσο και ο υποσταθμός θα κατασκευαστούν σε απαλλοτριωμένες από τη ΔΕΗ εκτάσεις. 
Η ΤΕΡΝΑ αναλαμβάνει τη μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία  όπως και την λειτουργία και συντήρηση έως την οριστική παραλαβή του Φ/Β σταθμού και του Υ/Σ.