ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ
Ενεργειακά Έργα
Ολοκληρωμένο
ΕΛΛΑΔΑ

Αιολικό Πάρκο Δίδυμος Θράκη


Κατασκευή και λειτουργία ενός Αιολικού Πάρκου ισχύος 26 MW, αποτελούμενο από 13 ανεμογεννήτριες κατασκευής VESTAS συμπεριλαμβανομένου Υποσταθμού 20/150KV 40/50 MVA και Γραμμή Υψηλής Τάσης 15KV μήκους 6χλμ.για την διασύνδεση με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Υψηλής Τάσης.
 

Αιολικό Πάρκο Τσιλικόκα Ν. Εύβοια


Κατασκευή και λειτουργία ενός Αιολικού Πάρκου ισχύος 10,2MW, αποτελούμενο από 17 ανεμογεννήτριες κατασκευής VESTAS συμπεριλαμβανομένου Υποσταθμού 20/150KV 40/50MVA για την διασύνδεση με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Υψηλής Τάσης.
 

Αιολικό Πάρκο Τσούκα Τσουγκάρι


Κατασκευή και λειτουργία ενός Αιολικού Πάρκου συνολικής ισχύος 12MW αποτελούμενο από 16 ανεμογεννήτριες κατασκευής NEG MICON .
 

Αιολικό Πάρκο Προφήτη Ηλία


Κατασκευή και λειτουργία ενός Αιολικού Πάρκου συνολικής ισχύος 11,22MW, αποτελούμενο από 17 ανεμογεννήτριες κατασκευής VESTAS.
 

Αιολικό Πάρκο Πυργάρι


Κατασκευή και λειτουργία ενός αιολικού Πάρκου συνολικής ισχύος 5,4 MW αποτελούμενου από 9 ανεμογεννήτριες κατασκευής NEG MICON