ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Οικοδομικά Έργα
Ολοκληρωμένο
Κτίρια Γραφείων
ΕΛΛΑΔΑ

Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης και υπόγειος σταθμός αυτοκινήτων


Τα οικόπεδο είναι εμβαδού 14.588 m2 και βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Το κτίριο περιλαμβάνει τρείς υπόγειους ορόφους στάθμευσης αυτοκινήτων συνολικής επιφάνειας 33.270 m2 και 851 θέσεων και βοηθητικούς χώρους επιφάνειας 3.670 m2 καθώς και χώρο γυμναστηρίου εμβαδού 150 m2. Στην ανωδομή περιλαμβάνονται χώροι διοικητικών υπηρεσιών εμβαδού 9.400 m2 , χώροι Δημάρχου και οργάνωσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης εμβαδού 2.700 m2, Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων εμβαδού 660 m2 , Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου εμβαδού 550 m2 , Κεντρική Είσοδος και Φουαγιέ εμβαδού 1.000 m2 , Τμήμα Παιδικού Σταθμού εμβαδού 250 m2.

Για την κατασκευή των υπογείων ορόφων και την αντιμετώπιση των γεωτεχνικών προβλημάτων , κατασκευάστηκε εγχυτος διαφραγματικός τοίχος πάχους 60 cm με αγκύρια . Το μέσο βάθος του διαφράγματος από την επιφάνεια του φυσικού εδάφους έφρασε στα 16 m . H συνολική επιφάνεια αντιστήριξης σε πλήρη ανοικτή εκσκαφή ήταν 7.500 m2. Τα υπόγεια ύδατα μικρής σχετικά παροχής αντιμετωπίστηκαν με την υποβάθμιση του υπόγειου ορίζοντα κάτω από τη στάθμη θεμελίωσης με την κατασκευή φρεάτων άντλησης.

Η θεμελίωση του κτιρίου έγινε σε γενική κατάστρωση πάχους 1.20 m , και η ανωδομή κατασκευάστηκε με συμβατικό τρόπο από οπλισμένο σκυρόδεμα.

* Σε κοινοπραξία