ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Οικοδομικά Έργα
Ολοκληρωμένο
Πολιτιστικά Κέντρα
ΕΛΛΑΔΑ
Πλήρης ανακαίνιση και ανακατασκευή του Βασιλικού Θεάτρου Θεσσαλονίκης με υψηλότατες κατασκευαστικές, ακουστικές και λειτουργικές προδιαγραφές και χωρητικότητα 800 θέσεων (11.200 μ2 ) Δια τήρηση της μορφής του παλαιού κτηρίου (κέλυφος) με την παράλληλη δημιουργία υπογείων χώρων και αισθητική αναβάθμιση του περιβάλλοντος.