ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ
PARADISE PARK TOWER
Οικοδομικά Έργα
Ολοκληρωμένο
Κτίρια Γραφείων
ΕΛΛΑΔΑ
Κατασκευή κτηρίου πρωτοποριακής συλλήψεως και ποιοτικής κατασκευής που συνδυάζει την ελεύθερη δόμηση με την λειτουργικότητά του. Το κτήριο καλύπτει επιφάνεια 1.473μ2 και έχει συνολική καθαρή προσφερόμενη επιφάνεια 13.848 μ2 σε εννέα (9) υπέργεια και τέσσερα (4) υπόγεια επίπεδα.