ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Οικοδομικά Έργα
Ολοκληρωμένο
Κτίρια Γραφείων
ΕΛΛΑΔΑ
Κατασκευή κτιρίου γραφείων και καταστημάτων, συνολικής επιφάνειας ανωδομής 8.900μ2, επί οικοπέδου 2.600μ2. Οι υπόγειοι χώροι του κτιρίου (8.000μ2) αναπτύσσονται σε τέσσερα υπόγεια και περιλαμβάνουν χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων (200 θέσεις), αποθήκες κ.λ.π.