ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΜΙΝΕΡΒΑ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.
Οικοδομικά Έργα
Ολοκληρωμένο
Κτίρια Αποθήκευσης
ΕΛΛΑΔΑ
Το έργο περιλαμβάνει: κτήριο αποθήκης ετοίμων προϊόντων, μετατροπή και επισκευή υπάρχοντος κτηρίου παραγωγής, λεκάνες δεξαμενών ελαίου, κτήριο ραφιναρίας, συγκροτήματα βοηθητικών υπηρεσιών και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.