ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΙΑΣΩ
Οικοδομικά Έργα
Ολοκληρωμένο
Νοσοκομεία
ΕΛΛΑΔΑ
Κατασκευή νοσοκομείου συνολικής επιφάνειας 26.190μ2, αποτελούμενο από 9 ορόφους ανωδομής συνολικής επιφάνειας 14.881μ2 και 3 υπόγεια συνολικής επιφάνειας 11.309μ2. 

* Σε κοινοπραξία