ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
Οικοδομικά Έργα
Ολοκληρωμένο
Πολιτιστικά Κέντρα
ΕΛΛΑΔΑ
Πρόκειται για ένα κτιριακό συγκρότημα πολλαπλών χρήσεων, σε ότι αφορά την κύρια αίθουσα του θεάτρου αλλά και τους δορυφορικούς σε αυτήν χώρους, συνολικής επιφάνειας 8.400τμ.

Αποτελείται από το κτίριο του θεάτρου, δυναμικότητας άνω των 1.100 ατόμων, τον θόλο, τους υποστηρικτικούς χώρους (φουαγιέ, κτίριο διοίκησης, τεχνική υποστήριξη, καμαρίνια κ.α.) και το εσωτερικό αίθριο γύρω από το οποίο διατάσσονται περιμετρικά οι χώροι του συγκροτήματος.