ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ
GLAXO ΑΕΒΕ
Οικοδομικά Έργα
Ολοκληρωμένο
Κτίρια Γραφείων
ΕΛΛΑΔΑ
Κατασκευή κτηρίου με πρωτοποριακή αρχιτεκτονική και συνδυασμούς υλικών, αποτελούμενο από υπόγειο, ισόγειο και 4 υπέρ το ισόγειο ορόφους μετά δώματος (3.620μ2) 

*Σε κοινοπραξία