ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗ DOHA
Οικοδομικά Έργα
Ολοκληρωμένο
Εμπορικά Κέντρα
ΚΑΤΑΡ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗ DOHA

Κατασκευή Εμπορικού Κέντρου (Mall) στο Al Nasser Al Merqab στη Doha - Qatar συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρομηχανικών εργασιών, συνολικής επιφάνειας 220,000 m2.