ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ
CITY GATE MALL – CARREFOUR ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Οικοδομικά Έργα
Ολοκληρωμένο
Εμπορικά Κέντρα
ΕΛΛΑΔΑ
Πρόκειται για την κατασκευή ενός τετραώροφου εμπορικού κέντρου που περιλαμβάνει πάρκο αναψυχής, εννέα (9) κινηματογραφικές αίθουσες και πέντε (5) υπόγεια επίπεδα χώρων στάθμευσης. Για την κατασκευή του έργου χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος top down.

Το εμπορικό κέντρο περιλαμβάνει πέντε (5) επίπεδα υπογείου (συνολικής επιφάνειας 80.000 τμ.) όπου στεγάζονται θέσεις στάθμευσης, αποθηκευτικοί χώροι, super markets και εμπορικά καταστήματα. Στα υπόλοιπα τέσσερα (4) επίπεδα της ανωδομής (συνολικής επιφάνειας 64.000 τμ.) στεγάζονται εμπορικά καταστήματα, κινηματογραφικές αίθουσες, εστιατόρια και άλλοι χώροι αναψυχής.

* Σε κοινοπραξία