ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΑΝΩΔΟΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΔΙΩΡΟΦΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
Οικοδομικά Έργα
Υπο κατασκευή
Κτίρια Γραφείων
ΕΛΛΑΔΑ
Το έργο περιλαμβάνει εργασίες ανωδομής βιομηχανικού κτηρίου με διώροφα γραφεία στην Ελευσίνα, συνολικής επιφανείας  6.200  τ.μ., της εταιρείας Asso.subsea Limited.

Κύριος Έργου: Asso.subsea Limited