Η/Μ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
SOYA HELLAS S.A.
H/M & Bιομηχανικά Έργα
Ολοκληρωμένο
ΕΛΛΑΔΑ

Εκσυγχρονισμός & επέκταση εργοστασίου SOYA HELLAS S.A.


Κατασκευή νέων εγκαταστάσεων στο εργοστάσιο της SOYA HELLAS S.A, όπως τα κτίρια ραφιναρίας 1.300μ2, αποθήκης 2.000μ2 και γραφείων 1.500μ2. Παράλληλα έγιναν εργασίες συντήρησης υφισταμένων εγκαταστάσεων και κτηρίων, καθώς και σημαντική επισκευή - αναστήλωση της παλαιάς αποθήκης.