Η/Μ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
SHELL
H/M & Bιομηχανικά Έργα
Ολοκληρωμένο
ΕΛΛΑΔΑ

SHELL - Σταθμός αποθήκευσης καυσίμων και φόρτωσης βυτιοφόρων


Κατασκευή δέκα δεξαμενών συνολικής χωρητικότητας 28.000μ3, μίας δεξαμενής έρματος και μίας δεξαμενής νερού πυρόσβεσης, τεσσάρων νησίδων φόρτωσης βυτιοφόρων με 18 συνολικά θέσεις φόρτωσης μέσω εύκαμπτων βραχιόνων και πλήρη μηχανολογικό εξοπλισμό για την λειτουργία των ανωτέρω.