Η/Μ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
H/M & Bιομηχανικά Έργα
Ολοκληρωμένο
ΕΛΛΑΔΑ

Ολυμπιακή αεροπορία - Υπόστεγο συντήρησης αεροσκαφών


Κατασκευή υπόστεγου (301,3 Χ 85,7μ.) για την συντήρηση μεγάλων και μικρών αεροσκαφών. Ύψος υπόστεγου 27μ. Δύο ανοίγματα των 150μ. έκαστο - ελεύθερος χώρος 138 Χ 70 μ. Στις εργασίες περιλαμβάνεται η μελέτη και κατασκευή χώρων στάθμευσης Α/Φ επιφανείας 30.000μ2 περίπου.

* Σε κοινοπραξία