Η/Μ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΚΤΙΡΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΛΟΙΑΣ
H/M & Bιομηχανικά Έργα
Ολοκληρωμένο
ΕΛΛΑΔΑ

Κτήριο γραφείων & υπόστεγο συντήρησης αεροσκαφών Ολυμπιακής Αεροπλοΐας


Το έργο περιλάμβανε την κατασκευή διώροφου κτηρίου (με υπόγειο) από σκυρόδεμα συνολικής επιφάνειας 11.000μ2 και την κατασκευή μεταλλικού φορέα για την δημιουργία στεγασμένου χώρου 100 Χ 50 μέτρων χωρίς ενδιάμεσα υποστυλώματα. Οι Η/Μ εργασίες περιλαμβάνουν την κατασκευή του υποσταθμού, τις εγκαταστάσεις κλιματισμού, ασθενών και ισχυρών ρευμάτων, τα δίκτυα πυρόσβεσης και ηλεκτροφωτισμού, ανελκυστήρες, γερανογέφυρες κ.α.