Η/Μ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΝΕΟ ΥΠΟΣΤΕΓΟ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ ΤΥΠΟΥ SIKORSKY
H/M & Bιομηχανικά Έργα
Ολοκληρωμένο
ΕΛΛΑΔΑ
Το υπόστεγο, με κάλυψη 2.500 μ2, κατασκευάστηκε με σκελετό από προκατασκευασμένο σκυρόδεμα και μεταλλική οροφή πλήρως γαλβανισμένη με πρόβολο μήκους 30μ. και αντηρίδες. Η εξωτερική θύρα του υπόστεγου είναι κυλιόμενη και αποτελείται από 4 φύλλα διαστάσεων 11,30 Χ 7,00μ.περίπου το καθένα.

* Σε κοινοπραξία