Η/Μ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΣΗΡΑΓΓΑ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ - ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΜΟΚΟΒΟΥ
H/M & Bιομηχανικά Έργα
Ολοκληρωμένο
ΕΛΛΑΔΑ
Αποπεράτωση μόνιμης επένδυσης σήραγγας - κατασκευή φρέατος ανάπαλσης σήραγγας διαμέτρου 8μ. και βάθους 98μ. Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός σήραγγας και κατασκευή φρέατος θυροφραγμάτων.

* Σε κοινοπραξία