Η/Μ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
KLEEMAN HELLAS Α.Ε.
H/M & Bιομηχανικά Έργα
Ολοκληρωμένο
ΕΛΛΑΔΑ

Kleeman Hellas Α.Ε. - Πύργος δοκιμής ανελκυστήρων


Πρόκειται για την κατασκευή πύργου δοκιμής ανελκυστήρων υψηλής τεχνολογίας. Το κτίριο αποτελείται από δύο (2) υπόγειους ορόφους και 16 υπέργειους με την τελική του στάθμη να φθάνει τα 50μ πάνω από το έδαφος. Με σκοπό την καλύτερη σεισμική απόκριση του κτιρίου χρησιμοποιήθηκε, στο υπέργειο τμήμα, σύμμεικτη κατασκευή από σιδηροδοκούς και οπλισμένο σκυρόδεμα, ενώ για την αντικεραυνική του προστασία κατασκευάσθηκε πλέγμα θεμελιακής γείωσης και αγωγοί καθόδου στον πυρήνα του πύργου.