Η/Μ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ | ΕΛΕΥΣΙΝΑ
H/M & Bιομηχανικά Έργα
Ολοκληρωμένο
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ – Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις & εγκατάσταση οργάνων πεδίου στην περιοχή 1


Η εργολαβία αφορά σε εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων οργάνων στις μονάδες της εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. στην Ελευσίνα.