Η/Μ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΛΠΕ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
H/M & Bιομηχανικά Έργα
Ολοκληρωμένο
ΕΛΛΑΔΑ

Διυλιστήριο ΕΛΠΕ στη Θεσσαλονίκη | Μονάδα ισομερισμού PP SPLITTER


Το έργο αφορά την κατασκευή μονάδας παραγωγής καυσίμων (βενζίνης) νέας τεχνολογίας. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται η κατασκευή νέου θαλάμου ελέγχου του Διυλιστηρίου (ειδικής αντιεκρηκτικής προστασίας), μονάδα ανάκτησης ατμών καυσίμων και δεξαμενή απιονισμένου νερού συνολικής χωρητικότητας 3.500μ3.

*Σε κοινοπραξία