ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Ενεργειακά Έργα
Υπο κατασκευή
ΕΛΛΑΔΑ
Το έργο χωροθετείται στην θαλάσσια περιοχή της Αλεξανδρούπολης και αποτελείται από μια υπεράκτια πλωτή μονάδα υποδοχής, προσωρινής αποθήκευσης και αεριοποίησης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG FSRU) και ένα σύστημα αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου υψηλής πίεσης.
Η χωρητικότητα των δεξαμενών της πλωτής μονάδας σχεδιάζεται για την προσωρινή αποθήκευση έως 153.500 κ.μ. LNG, η ονομαστική δυναμικότητα αεριοποίησης θα είναι 5,5 δισ. κ.μ. φυσικού αερίου ετησίως ενώ η δυναμικότητα αεριοποίησης αιχμής θα είναι 22,7 εκ. κ.μ. φυσικού αερίου ημερησίως.
Το FSRU θα βρίσκεται αγκυροβολημένο 17,6 χλμ. ΝΔ του Λιμένα Αλεξανδρούπολης και θα συνδέεται με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου μέσω ενός συστήματος αγωγών συνολικού μήκους 28χλμ. Από αυτά τα 24 χλμ αγωγού θα βρίσκονται ποντισμένα στο βυθό της θάλασσας ενώ τα υπόλοιπα 4χλμ σε χερσαίο όρυγμα τα οποία θα καταλήγουν στον Μετρητικό Σταθμό (Μ/Ρ) Αμφιτρίτης για τη σύνδεση με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου.

Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2023.

Κύριος Έργου: GASTRADE S.A.

*Κοινοπραξία SAIPEM Ltd – ΤΕΡΝΑ Α.Ε.