ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ
ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ
Ενεργειακά Έργα
Υπο κατασκευή
ΕΛΛΑΔΑ

ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ – Μονάδας V μικτής ισχύος 660 MWel


Η νέα Μονάδα θα εγκατασταθεί στη Βόρειο-Δυτική Ελλάδα, εντός του παλαιού, εξαντλημένου ορυχείου “Koμάνου”, σε απόσταση περίπου 4χλμ από τον υφιστάμενο ΑΗΣ Πτολεμαΐδας και 8 χλμ από την πόλη της Πτολεμαΐδας.
Η ΤΕΡΝΑ ΑΕ ως EPC ανάδοχος του έργου έχει την ευθύνη για τον σχεδιασμό, στη μελέτη, προμήθεια, βιομηχανοποίηση, κατασκευή, δοκιμές και θέση σε λειτουργία της Μονάδας V του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας, με καύσιμο κονιοποιημένο λιγνίτη και δυνατότητα παραγωγής μικτής ηλεκτρικής ισχύος 660 MWel και παροχής θερμικής ισχύος 140 MWth για τηλεθέρμανση.
Η συνολική διάρκεια του έργου είναι 70 μήνες. Η σύμβαση μεταξύ ΤΕΡΝΑ ΑΕ και ΔΕΗ υπογράφηκε τον Μάρτιο 2013.

Το νέο έργο θα συμβάλει:
  • Στην ανανέωση του στόλου των εγκατεστημένων μονάδων της ΔΕΗ.
  • Στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με ανταγωνιστικό κόστος (λιγότερη κατανάλωση λιγνίτη, μειωμένες δαπάνες CO2 κ.ά.).
  • Στην σημαντική βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.
  • Στην οικονομικότερη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και σε συνολικά σημαντικά οφέλη για την Ελληνική οικονομία.