ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΗ ΡΟΔΟ
Ενεργειακά Έργα
Ολοκληρωμένο
ΕΛΛΑΔΑ
Το έργο αφορά την μελέτη, προμήθεια & εγκατάσταση (EPC), για λογαριασμό της Δ.Ε.Η Α.Ε, ενός Σταθμού Ηλεκτροπαραγωγής καθαρής ισχύος 115,439MW στην τοποθεσία Πίσω Κάμπος και Πλάκα Στενή του Δήμου Νότιας Ρόδου με κύριο καύσιμο βαρύ πετρέλαιο χαμηλού θείου και δευτερεύον καύσιμο πετρέλαιο ντίζελ. Ο βασικός εξοπλισμός της μονάδας περιλαμβάνει επτά (7) μηχανές Wartsila 18V46, επτά (7) γεννήτριες ΑΒΒ 21.3MVA και 7 κύριου μετασχηματιστές ανύψωσης. Επίσης ο Σταθμός περιλαμβάνει τα παρακάτω συστήματα:

Υποθαλάσσιο αγωγό παραλαβής καυσίμου από πλοία στις παράκτιες εγκαταστάσεις, ηλεκτρικά θερμαινόμενο, μήκους 450 μέτρων
  • Σύστημα παραλαβής και μεταφοράς βαρέως πετρελαίου από τις παράκτιες εγκαταστάσεις έως τον χώρο της κύριας μονάδος μέσω ηλεκτρικά θερμαινόμενου θαμμένου αγωγού πετρελαίου, συνολικού μήκους 4 περίπου χλμ.
  • Σύστημα αποθήκευσης καυσίμων (δεξαμενές αποθήκευσης, καθίζησης και ημερήσιας κατανάλωσης)
  • Σύστημα εκφόρτωσης, διάλυσης και αποθήκευσης ουρίας
  • Σύστημα καταλυτικής απονίτρωσης (SCR)
  • Σύστημα παραγωγής και διανομής βοηθητικού ατμού με 4λέβητες ανάκτησης θερμότητας
  • Σύστημα παραγωγής απιονισμένου και αφαλατωμένου νερού
  • Σύστημα κατεργασίας υγρών βιομηχανικών αποβλήτων της Μονάδος
  • Όλα τα απαραίτητα βοηθητικά συστήματα και κτήρια