ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ
ΗΡΩΝ Ι-ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΘΗΒΑ
Ενεργειακά Έργα
Ολοκληρωμένο
ΕΛΛΑΔΑ
Η πρώτη ιδιωτική θερμική μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα

Η Μονάδα ΗΡΩΝ Ι είναι ένας Αεριοστροβιλικός Σταθμός Ανοικτού Κύκλου (ΑΣΣΑΚ) παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και βρίσκεται 4km νότια της πόλης των Θηβών, στον νομό Βοιωτίας.
Ο σταθμός αποτελείται από τρεις (3) αεριοστροβίλους ανοικτού κύκλου αεροπορικού τύπου LM6000 PC-Sprint της General Electric, χρήσης διπλού καυσίμου - φυσικού αερίου ως κυρίου και ελαφρού πετρελαίου Diesel ως εφεδρικού. Η ονομαστική ισχύς των μονάδων σε συνθήκες ISO, ανέρχεται στα 147,762 MWe. Η ΤΕΡΝΑ ως ανάδοχος EPC εταιρεία, ανέλαβε τον σχεδιασμό, τη μελέτη, την προμήθεια, τη μεταφορά του εξοπλισμού, την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία της μονάδας.Το έργο κατασκευάσθηκε με την τελευταία τεχνολογία, σύμφωνα με τις προδιαγραφές Ε.Ν. και ακολουθεί τις πλέον αυστηρές απαιτήσεις ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος.