ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΛΑΥΡΙΟ
Ενεργειακά Έργα
Ολοκληρωμένο
ΕΛΛΑΔΑ

Εγκατάσταση αεριοστροβιλικών μονάδων στον ΑΗΣ Λαυρίου Αττικής.


Στο χώρο του ΑΗΣ Λαυρίου πραγματοποιήθηκε η εγκατάσταση δύο (2) σταθμών ανοιχτού κύκλου, έκαστος αποτελούμενος από κύριο εξοπλισμό πέντε (5) αεριοστροβιλικών μονάδων τύπου ΤΜ-2500 και ονομαστικής ισχύος 21,5 MW έκαστη της GE, συνολικής καθαρής ισχύος 106,74 MW (σε συνθήκες ISO) με καύσιμο φυσικό αέριο. Τα έργα κατασκευάσθηκαν εντός ενενήντα ημερών έκαστο από την υπογραφή της σύμβασης και η ΤΕΡΝΑ ΑΕ ως EPC ανάδοχος των έργων είχε την ευθύνη για τη μελέτη, προμήθεια & εγκατάσταση των σταθμών ανοιχτού κύκλου με όλα τα βοηθητικά τους συστήματα και εγκαταστάσεις καθώς και για τη λειτουργία και συντήρηση των σταθμών. Υλοποίηση: 2004-2005