ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ
ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ
Ενεργειακά Έργα
Ολοκληρωμένο
ΚΥΠΡΟΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ 

Η ΤΕΡΝΑ έχει αναλάβει την κατασκευή της νέας εγκατάστασης αποθήκευσης καυσίμων των ΕΛΠΕ στο Βασιλικό.
Η διάρκεια κατασκευής είναι ένα έτος και ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 23,5 εκατ. ευρώ. Στην παρούσα φάση ανάπτυξης, το έργο, συνολικής χωρητικότητας αποθήκευσης 69.000 μ.3, θα αποτελείται από έντεκα (11) δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων και μία (1) δεξαμενή πυρόσβεσης. Η εγκατάσταση θα διαθέτει πλήρως αυτόνομο πυροσβεστικό δίκτυο αποτελούμενο από δεξαμενή πυρόσβεσης χωρητικότητας 4.000 μ.3