ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ
ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΡΗΤΗΣ-ΑΤΤΙΚΗΣ
Ενεργειακά Έργα
Υπο κατασκευή
ΕΛΛΑΔΑ
H ένωση εταιρειών SIEMENS – ΤΕΡΝΑ αναδείχθηκε ανάδοχος στον διαγωνισμό της Αριάδνη Interconnection για το έργο «Μελέτη, Προμήθεια και Εγκατάσταση Δύο Σταθμών Μετατροπής και ενός Υποσταθμού για την Ηλεκτρική Διασύνδεση Κρήτης – Αττικής».
Η σύμβαση έχει διάρκεια υλοποίησης 36 μήνες.