ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΑΕΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΗΣ ΡΕΒΥΘΟΥΣΑΣ
Ενεργειακά Έργα
Υπο κατασκευή
ΕΛΛΑΔΑ
Το έργο, προϋπολογισμού περίπου 15 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), περιλαμβάνει λεπτομερείς μελέτες ηλεκτρολόγου μηχανικού και πολιτικού μηχανικού για την κατασκευή του κτιρίου που θα εγκατασταθεί ο συμπιεστής, την εγκατάσταση όλου του βοηθητικού εξοπλισμού καθώς και τα δίκτυα σωληνώσεων διακίνησης απαερίων, νερού και επέκταση των υφισταμένων βοηθητικών δικτύων του Σταθμού (πεπιεσμένου αέρα, αζώτου κλπ).
Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2023.