ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ
ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ
Ενεργειακά Έργα
Υπο κατασκευή
ΕΛΛΑΔΑ
Η εταιρεία έχει αναλάβει για λογαριασμό του ΔΕΣΦΑ το έργο αναβάθμισης – συντήρησης του Σταθμού Συμπίεσης στη Νέα Μεσημβρία.

Το συμβατικό αντικείμενο εργασιών περιλαμβάνει λεπτομερείς μελέτες και έργα Η/Μ και Π/Μ, την προμήθεια υλικών και εξοπλισμού για ενσωμάτωση του τρίτου συμπιεστή και της έγχυσης του συμπιεσμένου αερίου στο δίκτυο του ΕΣΜΦΑ, την εκκίνηση και θέση σε λειτουργία του Σταθμού και την εκπαίδευση του προσωπικού του ΔΕΣΦΑ.