ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΔΕΣΦΑ ΣΤΗΝ ΑΜΠΕΛΙΑ
Ενεργειακά Έργα
Υπο κατασκευή
ΕΛΛΑΔΑ
Το συμβατικό αντικείμενο εργασιών περιλαμβάνει λεπτομερείς μελέτες ηλεκτρολόγου μηχανικού και πολιτικού μηχανικού, έργα πολιτικού μηχανικού για την κατασκευή διαφόρων κτιρίων, κατασκευή οδοποιίας, προμήθεια υλικών και εξοπλισμού για την κατασκευή και εγκατάσταση σωληνώσεων, εξαρτημάτων, μονωτικών υλικών, οργάνων και αυτόματων συστημάτων μέτρησης και παρακολούθησης της ασφαλούς λειτουργίας της επεξεργασίας και τροφοδοσίας του αερίου στους συμπιεστές και της έγχυσης του συμπιεσμένου αερίου στο δίκτυο του ΕΣΜΦΑ, δοκιμές απόδοσης και υπηρεσίες προετοιμασίας, εκκίνησης και θέσης σε λειτουργία του Σταθμού, εκπαίδευση του προσωπικού του ΔΕΣΦΑ.

Κύριος Έργου: ΔΕΣΦΑ