ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ
ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ
Ενεργειακά Έργα
Ολοκληρωμένο
Υδραυλικά
ΕΛΛΑΔΑ
Πουρνάρι Ι: Φράγμα υπερχειλιστή από σκυρόδεμα ύψους 41,6μ. Επί του ποταμού Αράχθου και σταθμός παραγωγής ενέργειας (4 μονάδων)

Το υδροηλεκτρικό έργο Πουρνάρι ΙΙ κατασκευάστηκε κατάντη του Πουρναρίου Ι. Λειτουργεί ως αναρρυθμιστικός ταμιευτήρας, εξασφαλίζοντας  τη συνεχή ροή του νερού στην κοίτη και τις εκβολές του ποταμού Αράχθου, καθόλο το έτος, συμβάλλοντας στην ορθολογική και αποτελεσματική αξιοποίηση των αρδευτικών δικτύων της περιοχής.
Το έργο αποτελείται από χωμάτινο φράγμα στην αριστερή όχθη, μήκους περί τα 2km και ύψους περί τα 15m και από υπερπηδητό φράγμα σκυροδέματος για τη διόδευση των πλημμυρικών παροχών, μήκους 130m.
Στο κτήριο του Σταθμού Παραγωγής στεγάζονται τρείς Μονάδες, ισχύος  2x15+1.5=31.5.  
Μέση ετήσια παραγωγή ενέργειας 45 GWH.     
Το μεγαλύτερο τμήμα του έργου κατασκευάστηκε από την ΤΕΡΝΑ  Α.Ε για λογαριασμό της  ΔΕΗ Α.Ε.