ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ
ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
Ενεργειακά Έργα
Ολοκληρωμένο
ΕΛΛΑΔΑ
Το έργο αφορά τη μελέτη, προμήθεια & εγκατάσταση (EPC), για λογαριασμό της Δ.Ε.Η Α.Ε, ενός Ατμοηλεκτρικού Σταθμού Συνδυασμένου Κύκλου, ονομαστικής ισχύος 811 MW σε συνθήκες αναφοράς με καύσιμο το φυσικό αέριο. Ο βασικός εξοπλισμός της μονάδας περιλαμβάνει δύο (2) Αεριοστροβίλους PG9371FB,έναν (1) Ατμοστρόβιλο D11 και τρεις (3) γεννήτριες 330H της GE σε διάταξη 2-2-1, δύο (2) Λέβητες Ανάκτησης Θερμότητας με Σύστημα Παράκαμψης Καυσαερίων, Συμπυκνωτή και Πύργο Ψύξεως εξαναγκασμένης ροής, καθώς και Συγκρότημα Κατεργασίας Βιομηχανικού Νερού (αποσκλήρυνση και αφαλάτωση).

Ο νέος σταθμός «ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ V», έρχεται να προστεθεί στις υφιστάμενες τέσσερις (4) Λιγνιτικές Μονάδες της Δ.Ε.Η στην περιοχή της Μεγαλόπολης.