ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΓΕΝ. ΠΕΡΙΦ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Οικοδομικά Έργα
Ολοκληρωμένο
Νοσοκομεία
ΕΛΛΑΔΑ
Κατασκευή φορέα κτηρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα, στρώσεις δαπέδων, όλα τα υπόγεια δίκτυα, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, οδοποιία και σήμανση. Οι Η/Μ εργασίες περιλαμβάνουν τις εγκαταστάσεις κλιματισμού, ασθενών και ισχυρών ρευμάτων και τα δίκτυα πυρόσβεσης και ηλεκτροφωτισμού.