ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΕΠ.ΠΑ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Οικοδομικά Έργα
Ολοκληρωμένο
ΕΛΛΑΔΑ
Το ΕΠΠΑΘΕ είναι εγκατεστημένο σε μια επίπεδη έκταση 1.000 στρ. κι έχει αδειοδοτηθεί ως Επιχειρηματικό Πάρκο. Σε στρατηγική θέση με σύγχρονο πολεοδομικό σχεδιασμό και οργάνωση αποτελεί ιδανικό χώρο για την άμεση εγκατάσταση (χωρίς να απαιτείται άδεια εγκατάστασης) ή μετεγκατάσταση επιχειρήσεων που ανήκουν στον βιοτεχνικό - βιομηχανικό τομέα, στον κλάδο αποθήκευσης - διακίνησης εμπορευμάτων - Logistics καθώς και στον κλάδο των υπηρεσιών. Πρόκειται για ένα χώρο εγκατάστασης επιχειρήσεων με προνομιακούς όρους επιχορήγησης - ενίσχυσης και φορολόγησης των επενδύσεων μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους δόμησης, με άρτιες υποδομές οδοποιίας, ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, πυρασφάλειας, με μονάδα καθαρισμού αποβλήτων, εκθετήρια, σιδηροδρομικό σταθμό, κτίρια διοίκησης και κοινοχρήστων εξυπηρετήσεων καθώς και κέντρο Διαχείρισης - Εξυπηρέτησης.