ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ
THE ORBIT - NOVAL PROPERTY
Οικοδομικά Έργα
Ολοκληρωμένο
Κτίρια Γραφείων
ΕΛΛΑΔΑ
Το Συγκρότημα Γραφείων THE ORBIT συνολικής επιφάνειας 36.567,00m² αποτελείται από ανωδομή (ισόγειο και 8 όροφοι) επιφάνειας 17.132,00m² και από 6 υπόγεια επιφάνειας 19.435,00m².
Πραγματοποιήθηκαν εργασίες αποξηλώσεων υφιστάμενων υαλοπετασμάτων όψεων, καθαιρέσεων οπλισμένων σκυροδεμάτων, ενισχύσεων φέροντος οργανισμού, προσθήκες νέων τμημάτων κτιρίου με σύμμεικτες μεταλλικές κατασκευές, ανακατασκευή όλων των όψεων με υαλοπετάσματα και πτερύγια από etalbond ειδικού σχεδιασμού και όλες οι οικοδομικές & Η/Μ εργασίες του κτιρίου.