ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΚΠΙΣΝ
Οικοδομικά Έργα
Ολοκληρωμένο
Πολιτιστικά Κέντρα
ΕΛΛΑΔΑ

Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Δήμος Καλλιθέας - Νόμος Αττικής*


Η εργολαβία αφορούσε στην κατασκευή Κύριων και Βοηθητικών κτιρίων, στη δημιουργία πάρκου και στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του. 

Tο Κέντρο Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος αποτελείται από Πάρκο έκτασης 170.000τμ, την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (EBE), την Εθνική Λυρική Σκηνή (ΕΛΣ), ένα Κτίριο Στάθμευσης Αυτοκινήτων χωρητικότητας 1.000 θέσεων καθώς και 3 βοηθητικά κτίρια: το Κτίριο του Καναλιού, το Κτίριο του Πάρκου και το Κτίριο Συντήρησης του Πάρκου.

Το υπερσύγχρονο κτίριο της Εθνικής Βιβλιοθήκης συνδυάζει την παράδοση με την τεχνολογική καινοτομία και τη συντήρηση χειρογράφων με την πληροφορία και την επικοινωνία. Μέσω της εγκατάστασης προηγμένων συστημάτων κλιματικού ελέγχου και μέσων συντήρησης και ψηφιοποίησης, το κτίριο θα διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα της συλλογής σπάνιων χειρογράφων της βιβλιοθήκης σε μελλοντικές γενεές μελετητών.

Το νέο κτίριο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής μπορεί να φιλοξενήσει παραγωγές όπερας, μπαλέτου, παιδικές παραστάσεις, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και πολυμεσικά προγράμματα τέχνης. Η νέα Εθνική Λυρική Σκηνή διαθέτει την κατάλληλη τεχνολογία, ώστε να μπορεί να παρουσιάζει παραγωγές σε άλλες πόλεις της Ελλάδας μέσω του διαδικτύου, χρησιμοποιώντας, παράλληλα, το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος ως υπαίθριο χώρο διεξαγωγής επιλεγμένων τηλεπαραστάσεων, καθώς και ζωντανών παραστάσεων.

Στον περιβάλλοντα χώρο του Πάρκου κατασκευάσστηκε τεχνητός λόφος, κανάλι και παραλιακή οδός (εσπλανάδα). Επιπλέον φυτεύτηκαν περίπου 3.000 δέντρα και θάμνοι.

Τα κτίρια της Εθνικής Βιβλιοθήκης και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής ενώνονται μεταξύ τους δημιουργώντας ανάμεσά τους μεγάλο υπαίθριο χώρο – την Αγορά. Στην οροφή του Κτιρίου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής κατασκευάστηκε Ενεργειακό Στέγαστρο επιφάνειας 10.000τμ. Το στέγαστρο, ένα επίτευγμα μηχανικής, δεσπόζει 14 μέτρα πάνω από την κορυφή του λόφου και εκτείνεται πέρα από την περίμετρό του. Σε συνδυασμό με άλλα περιβαλλοντικά καινοτόμα σχέδια και πρακτικές, το έργο κατέκτησε την Πλατινένια πιστοποίηση LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), την πρώτη διάκριση αυτού του είδους στην Ελλάδα, καθώς και την πρώτη για έργο αυτής της κλίμακας στην Ευρώπη.

Το έργο ολοκληρώθηκε εντός χρονοδιαγράμματος - σε 38 μήνες.

* Σε κοινοπραξία
photo credits: ΙΣΝ/Γιώργης Γερόλυμπος