ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΚΤΙΡΙΟ S&B
Οικοδομικά Έργα
Ολοκληρωμένο
Κτίρια Γραφείων
ΕΛΛΑΔΑ
Το κτιριακό συγκρότημα αποτελείται από τρία κτίρια διατεταγμένα σε σχήμα Πι και περιλαμβάνει: Τρία υπόγεια συνολικής επιφάνειας 13.094μ2 στα οποία περιλαμβάνονται χώροι στάθμευσης, αποθήκες και οι Η/Μ εγκαταστάσεις. Ανωδομή από τρεις ορόφους συνολικής επιφάνειας 12.373μ2 που περιλαμβάνουν γραφειακούς χώρους, μηχανογράφηση, εργαστήρια ερευνών κ.λπ. Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου επιφανείας 10.442μ2.