ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ RIFFA VIEWS ΣΤΟ ΜΠΑΧΡΕΙΝ
Οικοδομικά Έργα
Ολοκληρωμένο
Κατοικίες Οικ. Συγκροτήματα
ΜΠΑΧΡΕΙΝ
Κατασκευή 326 διώροφων κατοικιών.
Το έργο περιλαμβάνει όλες τις εργασίες Πολιτικού Μηχανικού, Η/Μ, Οικοδομικά και Τελειώματα και Περιφράξεις.