ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Οικοδομικά Έργα
Ολοκληρωμένο
Κατοικίες Οικ. Συγκροτήματα
ΕΛΛΑΔΑ
Το οικιστικό συγκρότημα «Πολιτεία» βρίσκεται στη δυτική είσοδο της Θεσσαλονίκης, στο Δήμο Μενεμένης. Αναπτύσσεται σε οικόπεδο 12.300 τμ και περιλαμβάνει 28.000 τμ κατοικιών (436 κατοικίες), 2.500 τμ καταστήματα και 1.200 τμ υπόγειους χώρους (parking & αποθήκες).

Το συγκρότημα αναπτύσσεται σε έξι (6) ενότητες μεταξύ των οποίων έχουν κατασκευασθεί ελεύθεροι υπαίθριοι χώροι με διαμορφωμένες πλατείες, χώροι πρασίνου και μια παιδική χαρά. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του συγκροτήματος είναι η κατασκευή πολύχρωμων εξωστών από plexiglass καθώς και οι ξύλινες επενδύσεις σε τμήματα των εξωτερικών όψεων.