ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΤΑΔΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ
Οικοδομικά Έργα
Ολοκληρωμένο
Αθλητικές Εγκαταστάσεις
ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα 2014 - Ανακαίνιση Σταδίου Ειρήνης & Φιλίας


Μελέτη και κατασκευή εργασιών γενικής ανακαίνισης με νέες διαρρυθμίσεις και βελτιώσεις του Σταδίου για τους Ολυμπιακούς Αγώνες «ΑΘΗΝΑ 2004».