ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΑΛΗΡΙΚΟΥ ΔΕΛΤΑ
Οικοδομικά Έργα
Ολοκληρωμένο
Αθλητικές Εγκαταστάσεις
ΕΛΛΑΔΑ

Ολυμπιακές εγκαταστάσεις Beach Volley & ανάπλαση Φαληρικού Δέλτα


Το έργο περιλαμβάνει δομημένες κτιριακές εγκαταστάσεις επιφανείας 35.000μ2, την κατασκευή μίας πεζογέφυρας μήκους 195μ. και πλάτους 50μ., δύο γέφυρες στον Ιλισό ποταμό και τρεις μικρότερες. Επιπλέον περιλαμβάνεται η κατασκευή όλων των δικτύων υποδομής, η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, οδοποιία και η αναδιάταξη του κόμβου της Λ. Συγγρού.