ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ
BOEHRINGER INGELHEIM -ΝΕΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Οικοδομικά Έργα
Υπο κατασκευή
Κτίρια Γραφείων
ΕΛΛΑΔΑ
Το έργο περιλαμβάνει τις κατασκευαστικές εργασίες για τη νέα επέκταση και ανακαίνιση του υφιστάμενου κτιρίου Κέντρου Ενέργειας στη Φαρμακοβιομηχανία Boehringer Ingelheim στο Κορωπί.

Κύριος έργου: Boehringer Ingelheim