ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΕΤΒΑ
Οικοδομικά Έργα
Ολοκληρωμένο
Κτίρια Γραφείων
ΕΛΛΑΔΑ
Κατασκευή κτηρίου γραφείων αποτελούμενο από 7 ορόφους και 4 υπόγεια για χρήση Parking. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το εξωτερικό υαλοπέτασμα με αντικεραυνική προστασία, με ειδικά αρμοκάλυπτρα από ελαστικό, με αντανακλαστικά τζάμια COOL LITE - SECURIT και ειδικά πανέλλα κρυστάλλου - πολυουρεθάνης - γαλβανισμένης λαμαρίνας στις ποδιές παραθύρων.

* Σε κοινοπραξία