ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩN-ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ
Οικοδομικά Έργα
Ολοκληρωμένο
Κτίρια Γραφείων
ΕΛΛΑΔΑ
Κατασκευή κτιρίου αποτελούμενου από τέσσερις κύριες ενότητες: το εξαώροφο τμήμα Επιτελικών Διευθύνσεων (7.700 μ2), το διώροφο τμήμα εισόδου και υποδοχής (770μ2), το διώροδο τμήμα της Πολιτικής Ηγεσίας το οποίο ενώνεται με την είσοδο (3.000 μ2), και η τέταρτη ενότητα, που είναι το αμφιθέατρο 500 θέσεων.

* Σε κοινοπραξία