ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ
MEDIA MARKT-SPRIDER-ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ
Οικοδομικά Έργα
Ολοκληρωμένο
Εμπορικά Κέντρα
ΕΛΛΑΔΑ
Πρόκειται για την κατασκευή τριώροφου εμπορικού κέντρου επί της οδού Λέοντος & Ελευθερίας στην Αργυρούπολη. Το εμπορικό κέντρο διαθέτει συνολική επιφάνεια 31.000τμ και αναπτύσσεται σε τρία (3) επίπεδα ανωδομής και τρία (3) υπόγεια. Στους εμπορικούς χώρους στεγάζονται η Media Markt, η Sprider & o Σκλαβενίτης, ενώ οι υπόγειοι χώροι προσφέρουν 550 θέσεις στάθμευσης.

Επιπρόσθετα πραγματοποιήθηκαν εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου στα πλαίσια των οποίων συντηρήθηκα και αναδείχθηκε αρχαίος δρόμος που βρέθηκε στις εκσκαφές και διαπερνά το κτίριο κάτω από ειδικό γυάλινο δάπεδο.