ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΟ ΨΥΧΙΚΟ
Οικοδομικά Έργα
Ολοκληρωμένο
Κατοικίες Οικ. Συγκροτήματα
ΕΛΛΑΔΑ
Κατασκευή συγκροτήματος 11 πολυτελών κατοικιών (επιφ. 3.200μ2) στο Ψυχικό